Privacy statement


PRIVACY STATEMENT

THE COLLECTABLES

Inleiding
The Collectables neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

De met een hoofdletter geschreven definities in dit Privacy Statement zijn uitgelegd in artikel 1 van onze Algemene Voorwaarden.

Wie is The Collectables?
The Collectables is de besloten vennootschap The Collectables B.V., kantoorhoudende te (6666 MK) Heteren aan 't Veld 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 8046 9566. Wanneer The Collectables jouw persoonsgegevens verwerkt, is The Collectables de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt The Collectables jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor The Collectables persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens The Collectables voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door The Collectables worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Gegevensstromen
Gegevens in het kader van onze dienstverlening en (financiële) administratie

Doeleinde: Het verlenen van de Dienst.

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, gegeven die nodig zijn om de Dienst te leveren en die tijdens de Dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomt.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Behandelen van klachten over de Dienst.

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, gegeven die nodig zijn om de Dienst te leveren en die tijdens de Dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomt.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Gegevens ten behoeve van marketing

Doeleinde: Direct marketing.

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang: Commercieel belang.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Nieuwsbrief.

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang: Commercieel belang.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Social media marketing.

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang: Commercieel belang.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Gegevens in verband met het Online Platform

Doeleinde: Website analytics.

Gegevens: Surfgedrag, locatie.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang: Commercieel belang.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Account/profiel aanmaken en beheren.

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, gebruikersnaam/user ID, wachtwoord, profielgegevens.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews, deelname aan het Forum.

Gegevens: Naam, e-mailadres, gebruikersnaam/user ID, wachtwoord, inhoud van het bericht.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Chatfunctie.

Gegevens: Naam, e-mailadres, gebruikersnaam/user ID, wachtwoord, inhoud van het bericht.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgt The Collectables jouw persoonsgegevens?
The Collectables heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens bij registratie, het aanmaken van een profiel op het Online Platform of door inzenden van het Formulier aan ons verstrekt hebt. Je kunt in jouw profiel jouw gegevens zelf aanpassen of desgewenst je hele profiel verwijderen.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je profiel. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij The Collectables over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij The Collectables. Je kunt verzoeken dat The Collectables je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om The Collectables te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van The Collectables of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van The Collectables te verkrijgen. The Collectables zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat The Collectables je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door The Collectables
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. The Collectables zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat The Collectables een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien The Collectables je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en The Collectables
Het kan zijn dat The Collectables verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt The Collectables ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van The Collectables worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van The Collectables worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

The Collectables gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat de Diensten zoals aangeboden via het Online Platform naar behoren werken. Ook gebruikt The Collectables analytische cookies om het gebruik van het Online Platform te analyseren en voor gebruikers te optimaliseren.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop The Collectables je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop The Collectables jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected].

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2020, The Collectables